Masz pytania? Skontaktuj sie z Nami (+48) 602 48 20 80 biuro@slowszkolenia.pl

Psycholog zdrowia, psychoonkolog, w trakcie certyfikacji na terapeutę simontonowskiego, trener biznesu i rozwoju osobistego, mentor, konsultant, ekspert w zakresie psychologii w zarządzaniu. członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów TRS. Promotorka rozwijania świadomości zdrowego stylu życia i inteligencji emocjonalnej w biznesie. Autorka programów szkoleniowych dla kadry menadżerskiej wysokiego i średniego szczebla rozwijających umiejętności komunikacji opartej na empatii oraz inteligencję emocjonalną stanowiącą źródło skutecznego przywództwa. Przekonuje do zaufania w biznesie poprzez budowanie wiarygodnej marki osobistej zamiast sztucznego kreowania wizerunku. Jako swoja misję przyjęła tworzenie biznesu inteligentnego emocjonalnie i wdrażanie zasad zdrowego stylu życia do firm. Prowadzi autorskie szkolenia dla zespołów z udziałem szefa oparte na treningu empatycznej komunikacji. Fascynuje ją wspieranie menedżerów i zespołów w budowaniu współpracy i rozwijaniu komunikacji. Uczy pracowników obsługi jak budować autentyczny kontakt z klientem i relacje oparte na zaufaniu.

Jako psycholog pomaga m.in. w budowaniu odporności psychicznej, radzeniu sobie ze stresem, wspiera osoby dotknięte wypaleniem zawodowym, osoby chore na nowotwory i inne choroby przewlekłe, prowadzi zajęcia w zakresie profilaktyki zdrowia. Prowadzi sesje indywidualne z dorosłymi i młodzieżą oraz grupy wsparcia. Ponadto występuje jako prelegentka na konferencjach dotyczących zdrowia.

 

Wykształcenie:

 • Absolwentka Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
 • Ukończyła psychologię (kliniczną i zdrowia) w Instytucie Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
 • Skończyła kilka kierunków na studiach podyplomowych, m.in.:
 • Psychologię w Zarządzaniu,
 • Pedagogikę,
 • Metody wspierania rozwoju psychospołecznego,
 • Mentoring, Coaching i Konsulting Personalny
 • Absolwentka rocznej szkoły Trenerów Biznesu TROP w Warszawie
 • Absolwentka Studiów Podyplomowych “Psychoonkologia” na SWPS we Wrocławiu

Na Sali szkoleniowej korzysta z metody TROP. To skuteczna, nieszablonowa a jednocześnie oparta na naukowych podstawach psychologicznych, profesjonalna metoda pracy rozwojowej uznana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oparta na:

 • integracji sys­temowej, czyli pracy na wielu poziomach zmiany;
 • pracy w opar­ciu o mocne strony klienta;
 • zastosowaniu zasady Tu i Teraz;
 • budowaniu sytu­acji edukacyj­nej;
 • aktywizacji i współ­od­powiedzial­no­ści;
 • budowaniu współ­pracy opar­tej na empatii;
 • celach rozumianych jako wzmoc­nienie procesów roz­woju;
 • nauce poprzez działanie i doświad­czanie;
 • wzajem­nym uczeniu dialogu i w dialogu;
 • pod­miotowo­ści: kontr­ak­cie i kon­tak­cie;
 • uczeniu, jak się uczyć: Lon­glife i Lifewide Lear­ning;
 • Ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowania organizowany przez Simontonowski Instytut Zdrowia w Poznaniu – narzędzia RTZ z powodzeniem stosuje w procesach zmiany nawyków (przekonania, emocje, zachowania)
 •  Ukończyła kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 •  Uczestniczyła w sesjach szkoleniowo-terapeutycznych w ramach Terapii Simontonowskiej
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • W trakcie certyfikacji na terapeutę simontonowskiego
 • Uczestniczka kilkunastu szkoleń i kursów rozwojowych, m.in. w zakresie, komunikacji, kreatywności, coachingu.
 • Koalicjantka ogólnopolskiej akcji społecznej Fundacji TROP „Współpraca oparta na empatii”

 

 

Poza psychologią posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem

Praktyk zarządzania. W ciągu ponad 25 lat pracy zawodowej, przez 15 lat zajmowała stanowiska menedżerskie w przedsiębiorstwach i korporacjach. Z sukcesem kierowała zespołami sprzedażowymi i marketingowymi. Była liderem kilku nagradzanych projektów marketingowych, również o skali międzynarodowej. Od 11 lat jest trenerem łączącym pasję do psychologii z pasją towarzyszenia innym w ich rozwoju poprzez inspirowanie i motywację. Od 5 lat prowadzi własną firmę szkoleniową łącząc swą wiedzę i umiejętności związane z psychologią i zarządzaniem.

Jako trenerka i konsultantka realizowała wiele projektów dla dużych korporacji oraz średnich i małych przedsiębiorstw. Pracuje indywidualnie z menedżerami w zakresie skuteczności osobistej i odporności psychicznej. Współpracuje z uczelniami wyższymi. Prowadziła warsztaty rozwojowe w szkole podstawowej i gimnazjum w zakresie umiejętności psychospołecznych.

 

Prywatnie mama trójki dzieci i żona miłośnika historii, podróży i biegania. Pasje: psychologia, czytanie książek, podróże (szczególnie do Toskanii), rozmowy z ludźmi, zdrowy styl życia