Masz pytania? Skontaktuj sie z Nami (+48) 602 48 20 80 biuro@slowszkolenia.pl

Entuzjastka lifelong learning (całożyciowe uczenie się). Ma doświadczenie w pracy z dziećmi, przyszłymi rodzicami, rodzinami i w dziale HR dużej organizacji. Wspólnym mianownikiem wszystkich jej działań, pasji jest człowiek i jego potrzeby – zawsze w centrum.

Trenerka z dwuletnim doświadczeniem w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów rozwoju kompetencji miękkich (komunikacja, asertywność, rozwój kreatywności, budowanie zespołu, autoprezentacja, treningi dla menadżerów, action learning, aktywizacja zawodowa).

Prowadzi warsztaty dla przyszłych rodziców oraz dla rodzin z zakresu rozwoju kompetencji i umiejętności społecznych, kompetencji rodzicielskich, komunikacji partnerskiej.

Certyfikowany konsultant DISC D3 – narzędzia badania kompetencji, które pomaga diagnozować i rozwijać potencjał.

Wykształcenie: absolwentka pedagogiki rodzinnej, psychologii społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi.

Ukończyła szereg szkoleń train the trainer oraz szkolenie dla trenerów rozwoju kompetencji społecznych.

Szczególny obiekt zainteresowań: rodzina, jako miejsce, w którym powstaje człowiek oraz metody i sposoby wspierania rozwoju emocjonalnego.